Методичний кабінет

Методичний центр Зорянського НВК «школа-гімназія» як осередок методичної роботи закладу

Центром усієї методичної роботи у Зорянському НВК є методичний кабінет -творча лабораторія заступника директора, уся робота якої спрямована на створення належних умов формування особистості вчителя-новатора, надання реальної, дієвої допомоги педагогу в процесі розвитку його фахової майстерності як сплаву професійних знань,умінь і навичок.

Методичний центр обладнано відповідно до Положення про методичний кабінет.

В кабінеті наявні  нормативно-правові документи (матеріали з питань організації методичної роботи, інформаційні збірники та коментарі Міністерства освіти науки, молоді та спорту).

          

Для роботи з учнями, що мають підвищений рівень мотивації до навчання, наявні матеріали «Робота з обдарованістю»:

– Результати шкільних, районних та обласних олімпіад, конкурсів;

– Матеріали клубу «Сова»;

– Робота МАН.

Методичний кабінет має достатнє інформаційне забезпечення: відеотека «Педагогічний досвід», матеріали семінарів району, новини із життя структурних підрозділів. Укомплектована картотека періодичних видань «На допомогу вчителю-предметнику» стосовно компетентнісного підходу до вивчення предметів.

Одним із напрямів роботи методкабінету є моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів.

Щороку наші вчителі підвищують фахову майстерність,беручи участь у ярмарку педагогічної творчості.

Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, а отже, чільне місце займають матеріали  державної підсумкової атестації. Кабінет забезпечено навчальними планами і програмами  предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану.

Оформлено тематичні папки за напрямками роботи:

– матеріали по роботі над науково-методичною проблемною темою;

– матеріали роботи з молодими вчителями;

– документація з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

– папка з матеріалами педагогічних читань,семінарів;

– робота в освітньому окрузі;

– методична робота;

– матеріали координації роботи предметних кафедр.

До обладнання методичного кабінету належить і система постійних та динамічних стендів.

Кабінет укомплектовано технічними засобами (мультимедійний центр, комп’ютер, відеокамера). Учителі закладу мають вільний доступ до мережі Інтернет.

За таких умов створено сприятливі умови для педагогічного зростання  вчителя та подолання труднощів, які виникають в ході навчально-виховного процесу.

Робота структурних підрозділів закладу базується на основі  діагностики, аналізу інформації про стан  компетентності педагогів. Відповідно до цього всі методичні заходи працюють на удосконалення фахового рівня вчителя.

Сучасний розвиток освіти  вимагає якісно нових  підходів до організації методичної роботи. Тому сьогодні  ми шукаємо, активно запроваджуємо і організовуємо на базі методичного центру такі форми, як психолого-педагогічні семінари, практикуми, тренінги, творчі звіти кафедр, виставки-ярмарки педагогічних знахідок, звіти вчителів по самоосвіті, звіти про роботу над науково-методичною проблемною темою, аукціон  «Педагогічної творчості», проводяться засідання науково-методичної ради, творчих груп, засідання кафедр.

Отож, активне впровадження інновацій як у методичній роботі, так і в навчальній, досить хороше забезпечення методкабінету науково-методичною літературою, робота групи науково-педагогічної інформації дає позитивні результати  і хороші плоди праці.

Advertisements